Nico Van Campenhout

Nico Van Campenhout

Nico Van Campenhout is stadsarchivaris van Lokeren en historisch publicist.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en Leo Picard
Prijs:24,99