Miet Fournier

Miet Fournier

Miet Fournier is deeltijds docent aan de Katholieke Hogeschool Mechelen en deeltijds zorgcoördinator in een autonome kleuterschool met tien kleuterklassen.Ze ontwikkelde deze vorm van contractwerk toen ze zelf nog in de kleuterklas st ond vanuit de nood om doelgerichter en efficiënter te kunnen handelen om kleuters met specifieke noden te stimuleren in hun ontwikkeling. Deze manier van werkenwerd sindsdien overgenomen door zowel haar studenten als haar collega's. Contra ctwerk is reeds een gangbaar idee maar de gedifferentieerde aanpak in dit boek is nieuw en naar het toekomstig zorgbeleid zeker niet onbeduidend.