Mieke Van Raemdonck

Mieke Van Raemdonck

Mieke Van Raemdonck is conservator van de verzamelingen Islam en Christelijke Kunst van het Oosten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. Ze heeft zich gespecialiseerd in textiel uit de Koptische periode van Egypte en in de kunst uit de islamitische wereld, waarover ze tentoonstellingen inrichtte en publicaties verzorgde. Daarnaast was ze gastprofessor aan de ULB, de KU Leuven en Louvain-la-Neuve.