Mia Leijssen

Mia Leijssen

Prof. dr. Mia Leijssen is psychotherapeut, doctor in de psychologie en hoogleraa r aan de K.U.leuven. Zij doceert Cliëntgerichte psychotherapie en Beroepsethiek voor psychologen en hulpverleners. Daarnaast is ze auteur van talrijke internati onale publicaties en van de Gids gesprekstherapie en Gids beroepsethiek. Mia Lei jssen is gehuwd, moeder en grootmoeder.