Meryem Kanmaz

Meryem Kanmaz

Meryem Kanmaz is doctor in de politieke en sociale wetenschappen en verrichtte uitgebreid onderzoek naar de dynamiek binnen Marokkaanse en Turkse moslimgemeenschappen in België en Europa. Ze geldt als een van de weinige experten in het uitdagende onderzoek- en beleidsdomein van de toekomst van islam in onze contreien en publiceerde hierover reeds in tal van binnenen buitenlandse t' dschriften. Ze is momenteel verbonden aan het nieuw opgerichte Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen (ECICV).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
De ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent
Prijs:39,99