Mark Saey

Mark Saey

Mark Saey is filosoof, auteur van 'Wereld-Systeem Analyse. Een Antwoord op 1968' en coauteur van 'Wat u moet weten over het Vlaams Belang' en 'Wereldvreemd in V laanderen'. Hij was enkele jaren medewerker bij de Onderzoeksgroep 'Wereld-Syste em Analyse' aan de Universiteit Gent, redacteur bij 'Blokwatch' en vijftien jaar leerkracht in zowel tso, bso als aso. Hij verricht onderzoek naar de relevantie van wereldburgerschap voor de transitie naar een ander wereld-systeem.