Mark Delrue

Mark Delrue

Mark Delrue is priester en directeur van het Museum voor Moderne Religieuze Kunst van het bisdom Brugge, lid van de commissie van cultusgebouwen in de bisdommenBrugge, Mechelen-Brussel en lid van het Comité National d'Art Sacré in Parijs. Voorts is hij redacteur van diverse culturele tijdschriften, o.m. van het Fransetijdschrift Chroniques d'Art Sacré. Als curator verleende Delrue zijn medewerki ng aan een aantal opgemerkte tentoonstellingen, zoals De Passie van Duinkerken, Casula en Epifanie.