Marjan Verplancke

Marjan Verplancke

Marjan Verplancke is hoofd Publiek in Kazerne Dossin en coördineert het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.