Marijke Pruyt

Marijke Pruyt

Marijke Pruyt studeerde sociaal-cultureel werk (KVMW), cultuurwetenschappen (Universiteit Gent) en cultuurmanagement (Hogeschool Gent). Zij werkte bij de overheid, in de sociaal-culturele sector en bij de VVSG. Ze doceert politiek, sociaal-cultureel werk en culturele en artistieke actualiteit in de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool. Zij is lokaal geëngageerd en actief als bestuurslid in diverse bovenlokale organisaties.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Politiek en beleid in sociaal perspectief - editie 2018
Prijs:32,50