Maria Bouverne-De Bie

Maria Bouverne-De Bie

Maria Bouverne-De Bie is doctor in de staats-en bestuurswetenschappen en sinds 1974 verbonden aan de vakgroep sociale agogiek (sinds 1 mei 2015: vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek); van de Universiteit Gent (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen). Centrale thema's in haar onderzoek zijn participatie en de relatie tussen hulp en recht. Haar onderzoek betreft het jeugdbeleid, de studie van sociaal werkpraktijken en de samenlevingsopbouw.