Marc Hooghe

Marc Hooghe

Marc Hooghe (KU Leuven) is hoogleraar in de politieke wetenschappen en internati onaal gerenommeerd expert in onderzoek naar verkiezingen en stemgedrag.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Over stemgedrag en stemmotivaties
Prijs:29,99