Marc Desmet

Marc Desmet

Sinds 1992 is Marc Desmet palliatieve-zorgarts in het Jessa Ziekenhuis Hasselt e n bevoorrecht getuige van het levenseinde. Hij heeft een blik vanuit de dagelijk se begeleiding van lijden, maar ook het breder perspectief vanuit zijn jezuïeten vorming en vanuit vele lezingen en interviews in binnen- en buitenland.