Marc Desmet

Marc Desmet

Sinds 1992 is Marc Desmet palliatieve-zorgarts in het Jessa Ziekenhuis Hasselt en bevoorrecht getuige van het levenseinde. Hij heeft een blik vanuit de dagelijkse begeleiding van lijden, maar ook het breder perspectief vanuit zijn jezuïetenvorming en vanuit vele lezingen en interviews in binnen- en buitenland.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Pleidooi voor nuance en niet-weten
Prijs:20,99
Subtitle: 
Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking
Prijs:19,99