Marc Brysbaert

Marc Brysbaert

Marc Brysbaert is hoogleraar aan de Vakgroep Experimentele Psychologie van de Un iversiteit Gent. Hij is Editor van het Britse tijdschrift Quarterly Journal of E xperimental Psychology, lid van de Editorial Board van een tiental andere intern ationale tijdschriften en auteur van meer dan 150 tijdschriftartikels en boekhoo fdstukken over psychologisch onderzoek. Hij is tevens auteur van twee veelgebrui kte internationale handboeken: Historical and Conceptual Issues in Psychology (s amen met Kathy Rastle) en Basic Statistics for Psychologists.