Marc Antrop

Marc Antrop

Marc Antrop is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en doceert er uiteenlopende cursussen met betrekking tot het landschap. Hij is ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. In Vlaanderen ligt hij aan de basis van het concept van de traditionele landschappen en van de opmaak vande landschapsatlas. Hij verwierf internationale bekendheid met de holistische e n transdisciplinaire benadering van het landschap, in het bijzonder wat de recente landschapsveranderingen in Europa betreft, en de implementatie van de Europese Landschapsconventie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Landschap, platteland en landbouw
Prijs:34,99