Lut Celie - De Bleekweide VZW

Lut Celie - De Bleekweide VZW

Lut Celie begeleidt al meer dan twintig jaar kinderen en jongeren die na ernstige trauma's - een vechtscheiding, emotionele verwaarlozing, verlieservaringen... - emotioneel in het nauw raken.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Jongeren op zoek naar zichzelf, een veilige thuis en een gezonde samenleving
Prijs:21,99