Ludo Simons

Ludo Simons

Prof. dr. Ludo Simons (Turnhout 1939) is emeritus hoogleraar Boek- en bibliothee kwetenschap aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven en lid van de Koninkli jke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.Hij was conservato r van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven - het huidige Letteren huis - te Antwerpen, directeur van de Antwerpse Stadsbibliotheek - de huidige Er fgoedbibliotheek Hendrik Conscience - en hoofdbibliothecaris van de Universiteit Antwerpen. Hij promoveerde in de Germaanse filologie bij Albert Westerlinck en schreef een aantal boeken over literatuur- en cultuurgeschiedenis.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een cultuurgeschiedenis
Prijs:49,99