Lucien Viaene

Lucien Viaene

Lucien Viaene was jarenlang hoogleraar aan de K.U.Leuven waar hij algemene chemi e en organische chemie doceerde.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
tabellen
Prijs:14,99