Luc Crevits

Luc Crevits

Luc Crevits is arts met specialisatie in de neuropsychiatrie, professor aan de Universiteit Gent en als Kliniekhoofd neurologie verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
neurobiologische verkenningen naar menselijk gedrag
Prijs:29,99