Lieven Annemans

Lieven Annemans

Lieven Annemans is hoogleraar in de Gezondheidseconomie aan de Ugent en de VUB. Hij was gedurende 8 jaar voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad en is erevoor zitter van de internationale vereniging voor farma-economie. Hij werd recent lau reaat van de Belgische Francqui Leerstoel en is een veelgevraagd spreker in talr ijke media.