Liesbeth Verhoeven

Liesbeth Verhoeven

Liesbeth Verhoeven is bewegingstherapeute, motorisch remedial teacher, neurologisch ontwikkelingstherapeute en lector aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Ze geeft vormingen over de neurologische en motorische ontwikkeling van kinderen en ontwikkelde bijscholingen en oefenprogramma's op maat voor ouders, scholen, sportclubs en kinderopvangcentra.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van je kind?
Prijs:21,99