Kristin Van den Buys

Kristin Van den Buys

Kristin Van den Buys is docent, onderzoekscoördinator en coördinator van de muzi ek- en cultuurwetenschappen aan het koninklijk Conservatorium van Brussel. Ze is verbonden aan CEMESO, Centre for the studies on media and culture (VUB) en isv oorzitter van het Studiecentrum voor Vlaamse muziek.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Van het radio-orkest tot Brussels Philharmonic in Flagey
Prijs:65,00