Kris Peeters

Kris Peeters

Kris Peeters (1962) is advocaat, ererechter in handelszaken en eregedelegeerd bestuurder van Unizo. Hij is Vlaams ministerpresident, en in de Vlaamse regering ook bevoegd voor Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid.