Kathleen Venderickx

Kathleen Venderickx

Dr. ir. Kathleen Venderickx heeft een internationaal topsportverleden en oefende jarenlang een voortrekkersrol uit in de energiesector. Ze levert pionierswerk in de ontwikkeling, aanpak en begeleiding van vele duizenden hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Ze staat mee aan het hoofd van Exentra vzw, het expertisecentrum hoogbegaafdheid in Antwerpen en ze is als gastprofessor co-titularis van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen
Prijs:22,99