Julie Weyne

Julie Weyne

Julie Weyne (Gent) is sociaal-cultureel werker in het Klein Kasteeltje en zorgdevoor de omkadering en de workshops.