Jules Van Bochelt

Jules Van Bochelt

De Vlaamse ondernemer Fernand Huts werd in Antwerpen geboren op 18 juni 1950. Zi jn alter ego Jules Van Bochelt is niet toevallig op een Onnozele-Kinderendag geb oren en niet toevallig in Geel. Na succesvolle humaniorastudies studeert hij die ptepsychologie aan de universiteit van Oud-Heverlee. Hij doctoreert aan The Coll ege of Anthropological Studies in Camford (UK). Voor zijn doctoraat The genetic influences of madness in Western society krijgt hij in 2002 de Prutsingerprize v an de Royal Academy of Tarots.De auteur heeft altijd in Antwerpen gewoond, maar is nu woonachtig in de taalgrensgemeente Sint-Pieters-Schappelure.Hij heeft een zeer oude bloedlijn en stamt uit een geslacht van hofnarren aan het Bourgondisch e hof. Volgens een legende zou hij zelfs een afstammeling zijn van de bastaardzo on die de Romeinse veldheer Germanicus verwekt had bij zijn geliefde Bebronna, e en prinses uit de stam der Menapiƫrs. Deze bloedlijnen hebben een duidelijke ste mpel gedrukt op het gedachtegoed en de schrijfstijl van de auteur. Hij is er zel fvan overtuigd dat gekheid en dwaasheid zich genetisch naar de volgende generati es kunnen overplanten en zelfs naar echtgenoten of partners. Dat laatste is alth ans de vrees van de auteur.