Jozef Lievens

Jozef Lievens

Jozef Lievens is adviseur voor familiebedrijven en advocaat. Hij is professor aa n EHSAL Management School, medeoprichter van het Instituut voor het Familiebedri jf en auteur van verscheidene basiswerken over familiebedrijven.