Joseph Ratzinger/Benedictus XVI

Joseph Ratzinger/Benedictus XVI

Joseph kardinaal Ratzinger/Benedictus XVI, geboren in 1927 in Marktl am Inn (Bei eren), doctor in de theologie, in het bezit van diverse eredoctoraten, was hoofd docent voor Dogmatiek en Fundamentele Theologie in Bonn, Münster, Tübingen enRe gensburg en tevens concilietheoloog. Van 1977 tot 1982 aartsbisschop van München en Freising, in 1977 benoemd tot kardinaal. In april 2005 werd hij verkozen tot paus en nam hij de naam Benedictus XVI aan.