Jos Vandenbreeden

Jos Vandenbreeden

Jos Vandenbreeden, architect en professor emeritus aan het departement Architect uur Sint-Lucas Brussel en Gent (1971-2012). Zaakvoerder van de bvba jos vandenbr eeden erfgoedarchitecten. Restauratie-architect, o.m. van het herenhuis Solvay, Unesco Werelderfgoed, van Victor Horta, de Basiliek van Koekelberg, restauratie- architect van het Belle Époque Centrum in Blankenberge (i.s.m. T.O.P. office, on twerp-architect Luc Deleu). Medestichter en directeur van de VZW Architecture Ar chive - Sint-Lukasarchief, waar architecturale en bouwhistorische studies, sensi biliseringsen reddingsacties voor het erfgoed onder zijn leiding werden uitgevoe rd, zoals o.m. voor het Omroepgebouw Flagey. Bestuurder van de StichtingArchite ctuurarchieven - SAVE. Talloze publicaties en overzichtswerken over architectuur zoals o.a. Art Nouveau in België, De 19de Eeuw in België, Art Deco en Modernism e in België, de Encyclopedie van de Art Nouveau, Art Nouveau, Art Decoen Modern isme, Architectuur in België.