Johan Rutgeerts

Johan Rutgeerts

Johan Rutgeerts heeft jarenlange ervaring als architect en urbanist. Hij richttein 2008 samen met architect Liesbeth De Paepe B-111 architectenassociatie op, e en bureau dat zich richt op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hij was ook gedurende enkele jaren zeer actief in de beroepsvereniging NAV.Sinds 1994 doceert Johan Rutgeerts aan het departement architectuur van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, campus Sint-Lucas Gent en Brussel. Sinds enkele jaren is hij vakgroepvoorzitter en hoofddocent Bouwmanagement. De auteur was lid van devoormalige Regionale Commissie voor ruimtelijke ordening.Hij is lid van de Nati onale Raad der Orde van Architecten, sinds 2000 lid van de PROCORO - Oost-Vlaanderen en vanaf november 2011 ook voorzitter van deze commissie. Hij publiceerde eerder bij Academia Press het succesvolle Handboek Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen (diverse edities).

Boeken van deze auteur