Jan Wouters

Jan Wouters

Jan Wouters is gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Hij isdirecteur van het Instituut voor Internationaal Recht en van het Centre for Glo bal Governance Studies, beide aan de KU Leuven. Hij is voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
25 markante leiders
Prijs:29,99