Jan Herman

Jan Herman

Jan Herman (1961) was actief als wetenschappelijk onderzoeker en is als apotheke r reeds vele jaren actief in de gezondheidszorg. Zijn expertise en een aangewakk erde politieke interesse brachten hem tot het prangende vraagstuk rond de onzeke re toekomst van onze gezondheidszorg. Hij past zijn ideeën toe op het obesitaspr obleem. Een duidelijke visie vormt in ieder geval stof tot positieve discussie.