Jan De Schepper

Jan De Schepper

Jan De Schepper was als topmanager bij Telindus en Belgacom en als voetbalcoach een bevoorrecht getuige van de kruisbestuiving tussen de sporten zakenwereld. Vandaag is hij executive bestuurder bij BDO Digital en zetelt hij in tal van raden van bestuur.