Jan De Cock

Jan De Cock

Beeldend kunstenaar Jan De Cock exposeerde onder meer in de Tate Gallery in Lond en en in het MOMA in New York. De Cock zoekt graag specifieke locaties op, waar hij plaatsgebonden tijdelijke installaties voor maakt, soms in combinatie met he t voorhanden zijnde historisch kunstbezit. Hij heeft vooral aandacht voor de int eractie tussen ruimte, werk en toeschouwer.