Jan Buitelaar

Jan Buitelaar

Prof. dr. Jan K. Buitelaar is hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het Uni versitair Medisch Centrum St-Radboud Nijmegen en hoofd van Karakter, expertisece ntrum voor complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook is hij voorzitter van het L andelijk Kenniscentrum KJP.