Jacques Van Keymeulen

Jacques Van Keymeulen

Jacques Van Keymeulen (°1952) is licentiaat in de Geschiedenis en doctor in de Germaanse Filologie. Hij is verbonden aan de Vakgroep Nederlandse Taalkunde v an de UGent en doceert er historische taalkunde en variatielinguïstiek.