Ina van Berckelaer-Onnes

Ina van Berckelaer-Onnes

Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar aan de Universiteit va n Leiden en is gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen, met name autisme.