Hugues Wilquin

Hugues Wilquin

Hugues Wilquin is burgerlijk ingenieur architect en doctor in de toegepaste wete nschappen. Naast zijn beroepspraktijk was of is hij ook docent aan diverse unive rsiteiten en hogescholen in België. Hij heeft diverse prijzen gewonnen.

Boeken van deze auteur