Hilde Lootens

Hilde Lootens

Drs. Hilde Lootens is een bezielde orthopedagoge die voor de moeilijkste problem en van kinderen graag de eenvoudigste oplossingen bedenkt, bij voorkeur samen me t de ouders.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Wegwijzer bij het opvoeden van jongeren
Prijs:20,99