Herman van Veen

Herman van Veen

Herman van Veen geldt als een van de meest getalenteerde podiumkunstenaars uit h et Nederlandse taalgebied: zanger, muzikant, auteur, regisseur en schilder. Hij maakte tot nog toe 150 cd's, 12 dvd's, een zestigtal boeken en tientallen filmsc enario's. Via diverse vrijwilligersorganisaties zet hij zich internationaal in v oor de kinderrechten.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Geknipt door Herman Selleslags
Prijs:25,99