Herman Balthazar

Herman Balthazar

Herman Balthazar is emeritus hoogleraar geschiedenis van de Universiteit Gent eneregouverneur van Oost-Vlaanderen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en Leo Picard
Prijs:24,99