Heidi Salaets

Heidi Salaets

Heidi Salaets is voorzitter van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de KU Leuven, campus Antwerpen en is betrokken als projectcoördinator bij verschillende Europese projecten rond gerechtstolken.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Tools for interprofessional training
Prijs:24,99