Gudrun Vanderbeck

Gudrun Vanderbeck

Gudrun Vanderbeck is moeder van een kind met NLD en staat in het onderwijs. Om d e ouders van NLD-kinderen een platform te bieden, richtte ze de NLD-vereniging v zw op. Deze vereniging organiseert praatgroepen en lezingen over NLD en verstrek t informatie aan iedereen die met NLD te maken krijgt.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners
Prijs:21,99