Gertrudis Vandevijver

Gertrudis Vandevijver

Gertrudis Van de Vijver is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent). Zij is d irecteur van het Centrum voor Kritische Filosofie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een inleiding in de kritische wijsbegeerte
Prijs:29,99