Gerd de Ley

Gerd de Ley

Gerd de Ley is acteur en bekend als citatenverzamelaar. Zijn boeken verschenen o.m. in Engeland, Amerika, Vietnam en Finland. Het grootste citatenboek ter wereld is zijn 350ste publicatie en verschijnt exact 40 jaar na zijn allereerste boek

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
40.000 inspirerende uitspraken
Prijs:39,99