Gerd de Ley

Gerd de Ley

Gerd de Ley is acteur en bekend als citatenverzamelaar. Zijn boeken verschenen o .m. in Engeland, Amerika, Vietnam en Finland. Het grootste citatenboek ter werel d is zijn 350ste publicatie en verschijnt exact 40 jaar na zijn allereerste boek

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
40.000 inspirerende uitspraken
Prijs:39,99