Georges Ugeux

Georges Ugeux

Georges Ugeux is doctor in de rechten en licentiaat economische wetenschappen. H ij was vice-voorzitter van de New Yorkse beurs (1996-2003) en is tegenwoordig vo orzitter van Galileo Global Advisors, een zakenbank in NY. Voordien was hij onde r meer aan de slag bij de Generale Bank, Morgan Stanley en de Generale Maatschap pij. Begin 2009 werd hij voor korte tijd verkozen tot bestuurder van Fortis, op voordracht van Deminor.