Geert Van Hecke

Geert Van Hecke

Geert Van Hecke is een oud-leerling van Ter Duinen. Hij werkte ondermeer bij La Cravache d'Or en Villa Lorraine. Zijn grote leermeester was Alain Chapel, bij wi e hij zich verder vervolmaakte. Sinds 1996 bezit zijn restaurant De Karmeliet dr ie sterren.