Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass werd in 1927 geboren in de havenstad Danzig, die toen nog Duits was . In 1945 zou de Vrije Stad Danzig Pools worden en Gdansk gaan heten. Grass groe ide op in een voorstad van Danzig, Langfuhr, waar zijn vader een kruidenierswink el had. Moeder Grass was een Kasjoebische: een afstammelinge van een klein Slavi sch volk uit Oost-Polen. Als zeventienjarige werd Grass als kindsoldaat bij de l aatste oorlogshandelingen betrokken. Hij raakte gewond en werd vervolgens krijgs gevangen gemaakt. Na de Duitse nederlaag moest de familie Grass uit Danzig vertr ekken. Günter Grass ging, na zijn vrijlating uit krijgsgevangenschap in 1946, in Düsseldorf en later in Berlijn aan de kunstacademies daar beeldhouwkunst studer en en begon te schrijven, eerst poëzie, later ook toneelstukken en proza. Vanaf het midden van de jaren '60 was Grass politiek actief voor de Duitse sociaal-dem ocratische partij en ontstonden romans met actuele politieke thema's. Ter gelege nheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag werd in oktober 2002 in Lübeck het G ünter-Grass-Haus geopend, een documentatiecentrum met expositieruimte dat aan le ven en werk van Grass is gewijd.Günter Grass overleed op 13 april 2015.