Frank Caestecker

Frank Caestecker

Frank Caestecker is Doctor in geschiedenis van het Europees Universitair Instituut (Firenze). Hij is verbonden aan de vakgroep Handels- en Bestuurswetenschappen(Faculteit Economie en Bedrijfskunde) van de universiteit Gent. Hij is ook verb onden aan de opleiding Bachelor in de toegepaste taalkunde (vakgroep "Vertalen, Tolken en Communicatie"), waar hij wereldgeschiedenis doceert.