Frank Caestecker

Frank Caestecker

Frank Caestecker is Doctor in geschiedenis van het Europees Universitair Instituut (Firenze). Hij is verbonden aan de vakgroep Handels- en Bestuurswetenschappen(Faculteit Economie en Bedrijfskunde) van de universiteit Gent. Hij is ook verb onden aan de opleiding Bachelor in de toegepaste taalkunde (vakgroep "Vertalen, Tolken en Communicatie"), waar hij wereldgeschiedenis doceert.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Editie 2015
Prijs:€ 22,50