Esther Gotink

Esther Gotink

Esther Gotink woonde veertien jaar lang in Engeland, waarvan bijna acht jaar in Londen. Zij werkte als correspondent VK & Ierland voor o.m. Trouw, BNN Today (Ra dio 1) en persbureau GPD in Nederland. De laatste jaren van haar Londense verbli jf was zij actief als senior reporter, eindredacteur en plv. hoofdredacteur bij de Financial Times. Esther is co-auteur van de stadskroniek Eigenzinnig Londen ( 2008).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Reiservaringen op jouw maat
Prijs:14,99